Cell Therapy

ความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายมนุษย์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกของชีวิต จากการศึกษาพบว่าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบบางอย่างในโครโมโซม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คุณสมบัติในการสร้างใหม่ การซ่อมแซมและการฟื้นฟูของเซลล์แย่ลง ดังนั้นในเด็กจึงมีการหายของบาดแผลที่รวดเร็ว มักไม่เกิดแผลเป็นหรือริ้วรอย ร่างกายมีพละกำลังมากกว่า เหนื่อยยากกว่า ด้านสมอง มีความจำและความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

การรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy) เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ผลการรักษาเปรียบสมือนกับการเพิ่มความอ่อนวัยให้กับเซลล์ในร่างกาย ช่วยฟื้นฟูสภาพและซ่อมแซมความเสียหายหรือการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆ ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้นเซลล์บำบัดจึงสามารถใช้ได้ทั้งในผู้ที่มีสุขภาพปกติแต่ต้องการคงความเยาว์วัยไว้และผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะหรือการบกพร่องของการทำงานของร่างกาย รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆอีกด้วย

โรคที่เหมาะแก่การรักษาด้วยเซลล์บำบัดมีมากมาย ตัวอย่างเช่น

  • โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจ เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  • โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง เช่น เส้นเลือดอุดตัน สมองขาดเลือด อัมพาต
  • โรคจากการเสื่อมของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสันความจำไม่ดี
  • โรคหลอดเลือดอื่นๆ เช่น แผลเรื้อรัง แผลจากเบาหวาน อวัยวะขาดเลือด
  • โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ เช่น โรครูมาตอยด์SLE โรคสะเก็ดเงิน
  • โรคภูมิแพ้
  • โรคการทำงานของตับหรือไตบกพร่อง
  • โรคข้อเสื่อม
  • การบาดเจ็บของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
  • แผลไฟไหม้ระดับรุนแรง