ตรวจความยาวเทโลเมียร์(Telomere Length) เพื่อวิเคราะห์อายุขัยในระดับโครโมโซม

ตรวจความยาวเทโลเมียร์(Telomere Length) เพื่อวิเคราะห์อายุขัยในระดับโครโมโซม

ตรวจความยาวเทโลเมียร์(Telomere Length Test)

เพื่อวิเคราะห์อายุขัยในระดับโครโมโซม

?เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายสุดของสายโครโมโซมในมนุษย์และสัตว์ ทำหน้าที่ในการปกป้องโครโมโซมจากความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากโคโมโซมเสียหายจะทำให้เซลล์หยุดทำงานและตายลง นำมาซึ่งความเสื่อมของร่างกาย, โรคเรื้อรังต่างๆ รวมถึงความชรา

?‍⚕️โดยปกติเทโลเมียร์จะมีการหดสั้นลงตามอายุ แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวเร่งการหดสั้นของเทโลเมียร์ เช่น อาหารที่ผิดสุขลักษณะ, ความเครียด, การพักผ่อนน้อย, ยาและสารเคมีบางอย่าง, มลภาวะ สารพิษและโลหะหนัก, รังสีและคลื่นต่างๆ

♦️ประโยชน์ของการตรวจความยาวของเทโลเมียร์
– ทำให้ทราบว่าความยาวของเทโลเมียร์ของเราเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกัน
– ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคจากความเสื่อมหรือความชราในอนาคต
– ใช้ในการวางแผนป้องกันการหดสั้นเกินกว่าปกติด้วยการปรับ lifestyle รวมถึงการรักษาอื่นๆ ตามความเห็นของแพทย์
– เตือนให้เราต้องหาสาเหตุการเจ็บป่วยอย่างเร่งด่วน ในกรณีที่เทโลเมียร์สั้นกว่าปกติอย่างมาก

♦️ ขั้นตอนการตรวจ
– ตรวจด้วยการเจาะเลือดปริมาณ 6 ซี.ซี.
– ตรวจเวลาไหนก็ได้ ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร ไม่ต้องหยุดยาก่อนตรวจ
– ตรวจได้ทุกช่วงอายุ
– ใช้เวลาในการวิเคราะห์ผล 7-10 วันทำการ

 

สอบถามข้อมูลและทำนัดกับ KLAIRĒ MEDICAL CENTER ได้ที่

? Line@ ID: @klaireclinic หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40klaireclinic
? Email: info@klairemedicalcenter.com
☎️ 02-000-7135, 02-227-0600, 087-7730085
? https://klairemedicalcenter.com/
⏰ Mon – Fri: 8.00 AM – 17.00 PM, Sat: 8.00AM – 12.00 noon
?Location: https://maps.app.goo.gl/ZMLhMb1nRuSt3UB5A
? Live Smart Get Strong Better Longevity

*** บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบจก. เอ็ม.ดี. เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

#wellnesscenter #wellnessclinic #antiagingclinic #antiagingcenter #antiagingtreatment #antiaging #antiagingbangkok #wellnesstourism #wellness #wellnessjourney #medicalwellness