Orthopedics and Rehabilitation

Home Departments Orthopedics and Rehabilitation

Orthopedics and Rehabilitation

ที่ศูนย์การแพทย์แคลร์ เราเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านออร์ปิดิกส์หรือศัลยกรรมกระดูกและข้อ ดำเนินงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับวุฒิบัติจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  และยังสำเร็จสาขาเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา จุดเด่นของคลินิกคือ นอกจากศาสตร์ด้านออร์ปิดิกส์แล้ว เรายังมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาซึ่งแต่ละสาขาสามารถส่งเสริมกันและกัน ทำให้สามารถรักษาโรคหรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร เรานำเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้มาตรฐานมาใช้ในการรักษาคนไข้ เราคำนึงถึงประสิทธิภาพการรักษาที่ต้องมาพร้อมความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้เราได้ทำการคัดเลือกมาอย่างดี ทำให้การรักษาที่ศูนย์การแพทย์แคลร์แตกต่างจากที่อื่นๆ  บริการด้านออร์โธปิดิกส์ ได้แก่

Platelet Rich Plasma Therapy หรือ PRP

หรือ PRP คือการรักษาโดยการฉีดเกล็ดเลือดความเข้มข้นสูงที่สกัดมาจากเลือดของผู้ป่วยเอง ซึ่งส่วนที่ใช้นี้มี growth factor หรือสารกระตุ้นการซ่อมแซมร่างกายในปริมาณสูง โดยทำการฉีดเข้าไปยังบริเวณที่ต้องการการรักษาหรือฟื้นฟู ซึ่งการรักษานี้สามารถเร่งการซ่อมแซมได้ทั้งกระดูกอ่อนในข้อต่อ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆ ทำให้ลดระยะเวลาของการรักษา และเนื่องจากเป็นเลือดของผู้ป่วยเอง จึงเป็นการรักษาโดยอาศัยกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกาย มีความปลอดภัย และไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงเหมือนการฉีดสารสังเคราะห์โดยเฉพาะยาในกลุ่งสเตียรอยด์ วิธีการนี้เหมาะในการรักษาการบาดเจ็บและการเสื่อมของอวัยวะทั้งจากอุบัติเหตุและจากการใช้งานที่มากเกินไป ภาวะที่สามารถรักษาแล้วได้ผลดี ได้แก่

  • โรคข้อเข่าเสื่อมจากความชราหรืออุบัติเหตุ
  • หมอนรองข้อเข่าฉีก
  • เส้นเอ็นบาดเจ็บที่ไหล่ เข่า หรือข้อเท้า
  • การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา
  • เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังที่ข้อศอก แขน-ขา ไหล่ ฝ่าเท้า
  • อาการปวดหลังจากปัญหากล้ามเนื้อและหมอนรองกระดูกสันหลัง
  • Tennis’s or Golf’s Elbow
  • เส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ
  • เส้นเอ็นร้อยหวายอักเสบ
  • เส้นเอ็นหัวไหล่อักเสบ

การรักษาภาวะกระดูกพรุน

ในปัจจุบันพบว่าอัตราการเกิดโรคกระดูกบางหรือกระดูกพรุนในประชากรทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งเพศหญิงและชาย และยังพบอีกว่าการเกิดกระดูกพรุนสามารถเพิ่มอัตราการตายหรือพิการถาวรจากกระดูกสะโพกหักอีกด้วย ดังนั้นการรักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากสาเหตุของโรคกระดูกพรุนประกอบด้วยหลายปัจจัย จึงทำให้การรักษาจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์หลากสาขา เพื่อให้สามารถหาสาเหตุที่แท้จริง และแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดและยั่งยืน

การทำกายภาพบำบัด

เรามุ่งเน้นด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการบาดเจ็บและจากการเล่นกีฬา ด้วยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ในการรักษานักกีฬาทั้งในระดับมืออาชีพและสมัครเล่นจึงมีความรู้ความสามารถด้านการกายภาพบำบัดด้านการกีฬาและออกกำลังกายอย่างแท้จริง มีความขยันหมั่นเพียรในการหาความรู้ใหม่ๆ และมีความตั้งใจจริงในการรักษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม