Klaire Medical Center

Home Klaire Medical Center

We are the specialist in Anti-Aging Medicine

ศูนย์การแพทย์แคลร์ เป็นสถานพยาบาลด้านเวชกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติโดย AACI (American Accreditation Commission International) นอกจากนั้นศูนย์การแพทย์แคลร์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อีกด้วย

บริการของแคลร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ครอบคลุมทั้งการตรวจรักษาโรคและการป้องกันโรค วัตถุประสงค์คือการเสริมสร้างให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีความสุข บริการของเรามุ่งเน้นเพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชิวีตที่ดี ลดโอกาศการเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ชะลอความเสื่อมของร่างกายทั้งภายในและภายนอก เสริมบุคคลิกภาพให้ดูอ่อนเยาว์ นอกจากการให้บริการด้วยศาสตร์ Anti-aging and Functional medicine ซึ่งเป็นบริการหลักของเราแล้ว เรายังมีการนำศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่อื่นๆ มาบูรณาการเพื่อให้การรักษาแบบเฉพาะบุคคลโดยอิงจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ละเอียดและแม่นยำจนถึงระดับยีนหรือ DNA (Precision Medicine) , การฟื้นฟูร่างกายจากโรคและความเสื่อมต่างๆ (Regenerative medicine) , การเตรียมความพร้อมและพื้นฟูร่างกายการสำหรับการเล่นกีฬา (Sport medicine) , การรักษาโรคและการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและข้อ (Orthopedic and physical therapy) การรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell therapy) ตลอดจนถึงเตรียมความพร้อเพื่อการเจริญพันธ์ (Fertility Preparation) เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีช่วงเวลาดีๆ ที่มีเราอยู่เคียงข้างในทุกย่างก้าวของชีวิต

บริการของศูนย์การแพทย์แคลร์