ปลอดเชื้อ ปลอดภัย มั่นใจในแคลร์คลินิก

ที่แคลร์คลินิกเวชกรรม “ความปลอดภัย” ของผู้รับบริการและบุคคลากร คือสิ่งสำคัญที่สุด

ห้องดริป (IV Room) หรือห้องให้สารทางหลอดเลือดเป็นอีกห้องที่เราให้ความสำคัญในการฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานทุกคนทั้งผู้มารับบริการและบุคคลากรทางการแพทย์ หลังการใช้ห้องทุกๆครั้ง เราจะทำการฆ่าเชื้อภายในห้องทันที ด้วยวิธีการที่ได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถกำจัดเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรียได้จริง ได้แก่

1. การฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน : ใช้สำหรับทำความสะอาดผ้าปูเตียง, ผ้าคลุมเก้าอี้, ปลอกหมอน รวมถึงผ้าห่ม ถูกอบด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนนำไปซัก

2. การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C : ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อที่เกาะอยู่ตามอุปกรณ์เครื่องใช้, เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงพื้นผิวภายในห้อง

3. การฆ่าเชื้อด้วยโอโซน : ใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่ลอยในอากาศภายในห้อง

 

ด้วยมาตรการเหล่านี้ ทำให้ห้องดริปของเรามีความปลอดจากเชื้อโรค ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ