Bio-identical hormone replacement therapy

เมื่อคนเราอายุขึ้น 35 ปี การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่อาการต่างๆ ที่เราพบได้ทั่วไปในคนสูงอายุ ได้แก่

  • ระดับพลังงานลดลง ไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังได้อย่างที่เคย
  • ผิวพรรณเปลี่ยนแปลง เหี่ยวย่น มีริ้วรอยบนใบหน้า
  • มวลกล้ามเนื้อลดลง ปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น
  • กระดูกบาง กระดูกพรุน
  • ความจำลดลง ความคิดสร้างสรรค์ลดลง
  • นอนหลับยากขึ้น นอนหลับไม่สนิท
  • หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า วิตกกังวล
  • สมรรถภาพทางเพศลดลง

นอกจากนี้ ยังพบความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มากขึ้น เช่น ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอก หรือมะเร็ง เป็นต้น

การรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนที่มีลักษณะโครงสร้างทางเคมีเหมือนฮอร์โมนธรรมชาติของมนุษย์ (Bio-identical Hormone Replacement Therapies:  BHRT) เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุด โดยการรักษาคือการตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในร่างกาย มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และการปรับระดับฮอร์โมนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ อันจะส่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด