Bio-Energy Scan : ตรวจภาวะการทำงานของร่างกายแบบองค์รวม ประเมินความเสี่ยงของสุขภาพในอนาคต

bio-energy scan

Bio-Energy Scan : ตรวจภาวะการทำงานของร่างกายแบบองค์รวม ประเมินความเสี่ยงของสุขภาพในอนาคต

ในภาวะปกติ เซลล์ในร่างกายจะมีการทำงานภายใต้สนามคลื่นพลังงานในความถี่ที่เหมาะสม แต่เมื่ออวัยวะภายในหรือเนื้อเยื่อเกิดการทำงานที่ผิดปกติ มีการบาดเจ็บ, อักเสบ หรือติดเชื้อ จะมีการสร้างคลื่นพลังงานที่มีความถี่เฉพาะตัวขึ้นมา ซึ่งจากการการค้นคว้าทางการแพทย์ทำให้ทราบว่า ความถี่แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น มีความสัมพันธ์กับอวัยวะหรือปัญหาการทำงานของระบบภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อจากเชื้อโรคแต่ละชนิดก็มีความถี่ที่เฉพาะตัวเช่นกัน ทั้งไวรัส แบคทีเรีย พยาธิหรือเชื้อรา

Bio-Energy Scan เป็นการตรวจหาคลื่นพลังงานที่ร่างกายมีการตอบสนองเกิดขึ้นโดยการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานต่ำ (ใช้พลังงานต่ำกว่า MRI scan ถึง 1,000 เท่า) ทำให้มีความปลอดภัย ปราศจากการสะสมในร่างกายและผลข้างเคียงที่อันตราย ผลของการสแกนจะทำให้ทราบถึงการทำงานของร่างกายแบบองค์รวม ระบบอวัยวะภายในที่ทำงานผิดปกติ, การติดเชื้อที่แฝงในร่างกาย, ภาวะขาดสารอาหาร, การสะสมของสารพิษ รวมถึงปัญหาสุขภาพที่ต้องการการแก้ไขหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต

Bio_energy Scan
[:th]Bio_energy Scan[:]

นอกจากใช้ในการตรวจแล้ว Bio-Energy scan ยังสามารถทำการรักษาไปในเวลาเดียวกัน ด้วยการมอบพลังงานแก่ร่างกายผ่านคลื่นพลังงาน โดยขึ้นอยู่กับความถี่ที่ตรวจพบ, ตำแหน่งของร่างกายที่มีการตอบสนอง ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและแต่ละช่วงเวลา

การตรวจ Bio-Energy Scan จึงเป็นการตรวจหาความผิดปกติของการทำงานของระบบภายในร่างกายแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งการตรวจอื่นๆ อาจตรวจไม่พบ เป็นการตรวจที่มีความเป็นปัจจุบัน (Real time) และสามารถใช้เป็นการตรวจเสริมให้การตรวจสุขภาพของคุณมีความครบครันมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ ปลอดภัย และไม่ต้องเจ็บตัว

 

สอบถามข้อมูลและทำนัดกับ KLAIRĒ MEDICAL CENTER ได้ที่

? Line@ ID: @klaireclinic หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40klaireclinic
? Email: info@klairemedicalcenter.com
☎️ 02-000-7135, 02-227-0600, 087-7730085
? https://klairemedicalcenter.com/
⏰ Mon – Fri: 8.00 AM – 17.00 PM, Sat: 8.00AM – 12.00 noon
?Location: https://maps.app.goo.gl/ZMLhMb1nRuSt3UB5A
? Live Smart Get Strong Better Longevity

*** บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบจก. เอ็ม.ดี. เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

#wellnesscenter #wellnessclinic #antiagingclinic #antiagingcenter #antiagingtreatment #antiaging #antiagingbangkok #wellnesstourism #wellness #wellnessjourney #medicalwellness #ondamed #bioenergyscan #biofeedback #biofeedbackscan