นายแพทย์ กิตติศักดิ์ เชื้อพูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

• ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา

• การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคและการบาดเจ็บของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

• การตรวจวินิจฉัย รักษาและป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

• การวางแผนการฟื้นฟูร่างกายหลังการบาดเจ็บ เพื่อให้สามารถกลับมาเล่นกีฬาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• การรักษาด้วยการฉีดเกร็ดเลือดความเข้มข้นสูง หรือ Plate rich plasma (PRP) injection ในภาวะการบาดเจ็บของข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น รวมถึงโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บเรื้อรังหรือจากความเสื่อมของร่างกาย เช่น ข้อเข่าเสื่อม รองช้ำอักเสบเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังที่ไหล่ ข้อศอกหรือข้อเท้า

คุณวุฒิ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Fellowship of Sport and Exercise Medicine โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • American Board of Anti-Aging Medicine, สหรัฐอเมริกา
Work Experience :

Work Experience 

    2018- Present
       • Sport and Orthopedic Department, Samitivej Sukhumvit Hospital
            Orthopedic surgeon
   2012-Present
       • Klaire’ Medical Center (Klaire’ Clinic)
            Sport and Exercise Medicine Physician
   2012 -Present
       • Bangkok Academy of Sport and Exercise Medicine (BASEM), Bangkok Hospital
            Orthopedic surgeon
            Sport and Exercise Medicine Physician
   2009- 2011
       • BNH Hospital
            Orthopedic surgeon

Qualification

  • Orthopedic Surgery
  • Ortho Sport Medicine

Opening Hours

Monday 09:00 - 13:00
Tuesday 09:00 - 12:00
Thursday 09:00 - 12:00

Doctors Availability