NK cell Activity Test

NK cell Activity Test ภูมิคุ้มกันของคุณเป็นแบบไหน ?

ระบบภูมิคุ้มกัน คือการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติจากสิ่งแปลกปลอม เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเซลล์มะเร็ง โดยมีเม็ดเลือดขาว ซึ่งรวมถึง NK Cells เป็นหน่อยรบที่เข้าไปทำลายสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเพื่อปกป้องให้เรามีสุขภาพดีอยู่เสมอ

จากที่เราเห็นข่าว Covid-19 ผู้ป่วยบางรายไม่แสดงอาการหรือบางคนป่วยเพียง 3 วันภูมิคุ้มกันก็สามารถทำลายเชื้อและหายจากอาการป่วย ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพร้อมทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้เราสามารถเช็คระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองได้ ด้วยการเจาะเลือดเพื่อดู NK Cells Activity ของเม็ดเลือดขาวนั้น อยู่ในภาวะที่ตื่นตัวพร้อมทำหน้าที่หรือไม่ เพราะบ่อยครั้งที่คนเรามีจำนวนเม็ดเลือดขาวตามปกติแต่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ตื่นตัวพร้อมทำหน้าที่ ทำให้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อจากไวรัส และโรคอื่นๆตามมา

นอกจากดูว่าเราสามารถสู้ไวรัสได้ดีแค่ไหนแล้ว ยังสามารถประเมินระบบภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็งได้อีกด้วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพและคำแนะนำอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้คุณมีสุขภาพดีที่ในระยะยาว