PRP / Platelet Rich Plasma injection

Platelet Rich Plasma Therapy หรือ PRP คือการรักษาโดยการฉีดเกล็ดเลือดความเข้มข้นสูงที่สกัดมาจากเลือดของผู้ป่วยเอง ซึ่งส่วนที่ใช้นี้มี growth factor หรือสารกระตุ้นการซ่อมแซมร่างกายในปริมาณสูง โดยทำการฉีดเข้าไปยังบริเวณที่ต้องการการรักษาหรือฟื้นฟู   ซึ่งการรักษานี้สามารถเร่งการซ่อมแซมได้ทั้งกระดูกอ่อนในข้อต่อ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆ ทำให้ลดระยะเวลาของการรักษา สามารถป้องกันการเสื่อมจากการใช้งานหนักได้อีกด้วย และเนื่องจากเป็นเลือดของผู้ป่วยเอง จึงเป็นการรักษาโดยอาศัยกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกาย มีความปลอดภัย และไม่มีผลข้างเคียงที่อัยตรายหรือมีผลต่ออวัยวะที่ฉีดในอนาคตเหมือนการฉีดสารสังเคราะห์โดยเฉพาะยาในกลุ่งสเตียรอยด์ วิธีการนี้เหมาะในการรักษาการบาดเจ็บและการเสื่อมของอวัยวะทั้งจากอุบัติเหตุและจากการใช้งานที่มากเกินไป

ภาวะที่สามารถรักษาด้วย PRP แล้วได้ผลดี ได้แก่

 • โรคข้อเข่าเสื่อมจากความชราหรืออุบัติเหตุ Osteoarthritis of knee
 • หมอนรองข้อเข่าฉีก Meniscus tear
 • เส้นเอ็นบาดเจ็บที่ไหล่ เข่า หรือข้อเท้า Ligament or tendon tear
 • การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา Muscle rupture
 • เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังที่ข้อศอก เข่า ข้อเท้า Chronic tendinitis ( Elbow, knee, ankle)
 • อาการปวดหลังจากปัญหากล้ามเนื้อและหมอนรองกระดูกสันหลัง
 • Tennis’s  or Golf’s Elbow
 • เส้นเอ็นฝ่าเท้าหรือรองช้ำอักเสบ Plantar Fasciitis
 • เส้นเอ็นร้อยหวายอักเสบ Achilles tendinitis
 • เส้นเอ็นหัวไหล่อักเสบ   Rotator cuff tendinitis

ข้อดีของการรักษาด้วย PRP ที่ Klaire’

 • บุคคลากร : ทำการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาการบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ และยังสำเร็จด้าน Sport medicine ทำให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษานักกีฬา
 • สถานที่ : ทำหัตถการในห้องปลอดเชื้อ หรือ clean room ภายในสภาพแวดล้อมที่สะอาด และมีการฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ ทำให้ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อซึ่งมีความอันตรายต่ออวัยวะโดยเฉพาะข้อต่อได้
 • อุปกรณ์ : เราใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Arthrex จากประเทศอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงลำดับต้นๆ ของโลก และยังได้รับการรับรองมาตราฐานจาก อ.ย. ไทย จึงมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกว่าอุปกรณ์ราคาถูก
 • มาตราฐานความสะอาด : อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ เราใช้วัสดุแบบใช้ครั้งเดียว Single use เท่านั้น ไม่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำโดยเด็ดขาด และทุกขั้นตอนของหัตถการเป็นแบบปลอดเชื้อ Aseptic technique
 • ความแม่นยำ : เสริมประสิทธิภาพในการฉีด PRP ในอวัยวะที่มีความซับซ้อนหรือต้องการความแม่นยำเป็นพิเศษด้วยการใช้เครื่องอัลตราซาวน์ช่วยขณะทำการฉีด (Ultrasound guide injection technique)

Klaire’ Special PRP

เนื่องจากที่ Klaire’ มีการใช้ศาสตร์ด้านการแพทย์แบบบูรณาการ ทำให้มีการนำความรู้, ทักษะ และเทคโนโลยีทางการแพทย์หลายแขนงมาประยุกต์ใช้ ทำให้นอกจากการรักษาด้วย PRP แบบธรรมดาแล้ว เรายังมีการทำ PRP แบบพิเศษ ซึ่งอาจมีความจำเป็นแตกต่างกันไปในแต่ละปัญหาของบุคคล ได้แก่

 • PRP with Ondamed

คือการฉีด PRP ร่วมกับการฉีดรักษาด้วยเครื่อง Ondamed หรือ Pulse Electromagnetic Field : PEMF  เหมาะกับข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดของข้ออย่างชัดเจน โดย Ondamed จะช่วยลดการอักเสบของกระดูกอ่อนและฟื้นฟูเส้นเอ็นรอบข้อเข่าให้แข็งแรง

 • PRP with Laser

คือการให้แสงเลเซอร์ซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มพลังงานให้เซลล์ เพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดการอักเสบ เข้าไปในข้อต่อหลังการฉีด PRP วิธีนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการซ่อมแซมของกระดูกอ่อนให้เร็วขึ้น และลดการอักเสบได้มากกว่า PRP แบบธรรมดา

 • PRP Triple

คือการฉีด PRP ร่วมกับการให้แสงเลเซอร์และ Ondamed พร้อมกันในครั้งเดียว ให้ผลในการลดปวด ลดการอักเสบ และช่วยในการฟื้นฟูข้อต่อได้เร็วยิ่งขึ้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลการรักษาที่รวดเร็ว หรือผู้ที่มีภาวะข้อเสื่อมหรือการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนที่ค่อนข้างรุนแรง