แพทย์หญิง พัฒศรี เชื้อพูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

• เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging and Functional Medicine) ซึ่งรวมถึงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการให้วิตามินและอาหารเสริมแบบเฉพาะบุคคล

• การให้ฮอร์โมนทดแทนที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล (Bio-identical Hormone Replacement Therapy: BHRT)

• การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรม (Gene analysis) เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและรักษาโรคที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตเฉพาะบุคคล (Precision Medicine)

• การรักษาและป้องกันภาวะเสื่อมของร่างกายด้วยการใช้เซลล์บำบัด (Cell Therapy)

• การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจากโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคตับ โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อม (Regenerative Medicine)

• การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำเพื่อฟื้นฟูร่างกายและรักษาภาวะความพร่องต่างๆ (IV Nutrient Therapy)

• การเตรียมความพร้อมร่างกายสำหรับการผสมเทียม (IVF Preparation)

• การรักษาภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึ่มในร่างกาย เช่น โรคอ้วน น้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลียเรื้อรัง อารมณ์แปรปรวน ขาดความกระตือรือร้นหรือนอนไม่หลับ (Metabolic syndrome management)

• การควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล (Weight Management)

คุณวุฒิ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  • Certificate of Post-University Education in Anti-Aging Medical Therapeutic (เกียรตินิยม),  ฝรั่งเศส
  • American Board of Anti-Aging Medicine, สหรัฐอเมริกา
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข, แพทยสภา
Work Experience :

2010-Present :  Klaire’ Clinic

•  CEO

• Anti-Aging Physician

2018- Present  :  Life Center, Samitivej Sukhumvit Hospital

• Anti-Aging Physician

2006- 2018 : BMC Anti-Aging Center, Bangkok Hospital Medical Center

• Medical Director (2006-2011)

Anti-Aging Physician (2006-2018)

2004- 2005 : Vitallife Wellness Center, Bumrungrad Hospital

Anti-Aging  Physician

Other educations :

December 2020

Fellowship in Stem cell for Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-aging Medicine

 

July 2013

Workshop on Injectable Nutrient Therapy Australian

Collage of Medical Nutrition, Australia

 

April 2011

Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine

Training course for IV Therapy, Orlando, FL

Dec 2007

Certificate of attendance

16th Annual International Congress on Anti-Aging Medicine and Regenerative

Bio Medical Technologies , Las Vegas, Nevada

 

July 2007

Certificate of attendance

15th Annual International Congress on Anti-Aging Medicine and Regenerative

Bio Medical Technologies ,Chicago, IL

 

Oct 2006

European Masters in Aesthetic &Anti-Aging Medicine

Certificate of attendance to the scientific program, Paris, France

 

Oct 2006

Anti-Aging World Conferences

Certificate of attendance to the scientific program, Paris, France

 

May 2006

International Certificate

Anti-Aging Medicine Specialization, Brussels, Belgium

 

March 2006

Anti-Aging World Conferences

Certificate of attendance to the scientific program, Paris, France

 

March 2006

Anti-Aging Medicine Specialization

Certificate of attendance to the scientific

One-Week course program,  Paris, France

 

March 2006

Anti-Aging Medicine Specialization

Certificate of attendance to the scientific

One-Week course program, Paris, France

 

March 2006

Certificate of Attendance

Conference on Anti-Aging Bangkok 2005

Bumrungrad Hospital Conference Center ,Thailand

 

Feb 2006

International Certificate

Anti-Aging Medicine Specialization , Brussels, Belgium

 

Nov 2005

International Certificate

Anti-Aging Medicine Specialization, Barcelona, Spain

 

Feb 2005

Certificate of Attendance

Conference on Anti-Aging Bangkok 2005

Bumrungrad Hospital Conference Center, Thailand

 

July 2004

Attend 3 rd Asia Pacific Conference

on Anti-Aging medicine 2004

American Academy of Anti-Aging Medicine, Singapore

Qualification

  • Anti-aging and Functional Medicine
  • Precision Medicine
  • BHRT
  • Cell Therapy

Opening Hours

Doctors Availability