Fertility Preparation

การมีครอบครัวที่สมบูรณ์อาจเป็นความฝันของหลายๆคน แต่ด้วยลักษณะทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ทำให้ประชากรวัยทำงานมีภาระกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวันจึงทำให้เกิดความเครียดสะสม ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลต่อร่างกายและทำให้เกิดสภาวะเสื่อมถอยในการเจริญพันธุ์ บางท่านอาจต้องการมีบุตรตอนอายุมาก บางท่านอายุยังน้อยแต่มีบุตรยาก หลายๆท่านจึงจำเป็นต้องมีบุตรโดยใช้การแพทย์เข้าช่วย เช่น การผสมเทียม การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ การอุ้มบุญ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จและมีบุตรได้สมใจ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากความไม่พร้อมของสภาพร่างกายทั้งฝั่งสามีและภรรยา ฝั่งคุณผู้ชายอาจเกิดจากสเปิร์มอ่อนแอหรือมีจำนวนน้อยเกินไป ฝั่งคุณผู้หญิงอาจเกิดจากโรคบางอย่างของระบบสืบพันธุ์ , ภาวะการต่อต้านภูมิตนเองจากการแพ้อาหารหรือจากการสะสมสารพิษ/โลหะหนักในร่างกาย, ภาวะความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนและสภาวะทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสม เช่น การขาดแร่ธาตุ หรือวิตามินบางอย่างที่จำเป็นในการเจริญพันธุ์

ที่ศูนย์การแพทย์แคลร์ เรามีบริการเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการมีบุตรที่เรียกว่า Fertility Preparation ซึ่งรวมการตรวจและการรักษาเข้าไว้ด้วยกัน โดยประกอบด้วยการตรวจเช็คความสมบูรณ์ด้านโภชนาการและความสมดุลย์ของฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญพันธ์ การตรวจภาวะภูมิแพ้อาหารแบบแฝง การตรวจสารพิษและโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย และการตรวจอื่นๆที่จำเป็นเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยากซึ่งต่างกันตามแต่ละบุคคล จากนั้นแพทย์จะทำการวิเคราะห์และให้การรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรง มีร่างกายที่พร้อมต่อการเจริญพันธุ์และการฝังตัวของตัวอ่อน จึงสามารถช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการผสมเทียมหรือการทำเด็กหลอดแล้วได้ โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ