ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายหลังการติดเชื้อโควิด

ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายหลังการติดเชื้อโควิด Long Covid

จากงานวิจัยพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดบางรายมีอาการของโรคเป็นเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีจากการที่เชื้อไวรัสกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานผิดปกติ (cytokine storm) ก่อผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญ เช่น ปอด, หัวใจ และสมอง ทำให้มีความเสี่ยงที่เกิดปัญหาด้านสุขภาพในระยะยาวในอนาคต แม้ส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อโควิดจะมีอาการเพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่บางรายอาจมีอาการหลงเหลือเป็นระยะเวลานานแม้จะรักษาหายแล้วก็ตาม ภาวะนี้คือ Post Covid condition หรือ Long Covid syndrome หรือเรียกง่ายๆ ว่า ลองโควิด โดยสามารถพบได้ทุกวัย แต่อาจพบได้มากกว่าในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังบางชนิด โดยมีข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุของ Long Covid มาจากการถูกทำลายของอวัยวะภายใน, ภาวะการอักเสบที่ยังคงมีต่อเนื่อง หรือ ภาวะภูมิคุ้มกันของตนเองที่ทำงานผิดปกติ และอาจเป็นจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ความเครียดในระหว่างการรักษา เป็นต้น

  ผลต่ออวัยวะในร่างกาย ได้แก่
  – ปอด : มีการทำลายถุงลมและก่อให้เกิดแผลเป็นที่เนื้อเยื่อปอด โดยแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจไม่อิ่ม, เหนื่อยง่าย, ไอเรื้อรัง โดยอาจมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย
  – ระบบประสาทและสมอง : สืบเนื่องจากภาวะเนื้อเยื่อสมองและระบบประสาทเสียหายจากขาดออกซิเจนสาเหตุจากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โดยอาการทางระบบประสาทและสมอง ได้แก่ความจำแย่ลง สมองไม่ปลอดโปร่ง ปัญหาด้านการนอนหลับ ซึมเศร้า วิตกกังวล ชัก อัมพาต เวียนศีรษะ ปวดศีรษะรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์
  – หัวใจ : ผลจากติดเชื้อก่อให้เกิดการทำลายของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้มีอาการทางระบบหัวใจ เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวในอนาคต
  – ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย : ก่อให้เกิดการอักเสบและการทำงานของภูมิคุ้มกันผิดปกติ โดนอาจทำให้เกิดอาการปวดตามอวัยวะต่างๆ เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ หรืออาจเกิดภาวะภูมิทำลายตัวเองได้
  – ระบบไหลเวียนเลือด : ผลจากการติดเชื้อ ก่อให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดจากลิ่มเลือดขนาดเล็ก ตามอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ สมอง ตับ และไต นอกจากนี้ยังทำให้ผนังของหลอดเลือดอ่อนแอลง เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายตามอวัยวะต่างๆ
  – อาการอื่นๆ : อ่อนเพลีย ไข้เป็นๆหายๆ การรับรสหรือกลิ่นน้อยลง เป็นต้น
  ? ที่มาของข้อมูล
  www.mayoclinic.org
  www.hopkinsmedicine.org