Klaire Medical Center

LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY

Home Coronavirus Protection Policy

Coronavirus Protection Policy ปลอดเชื้อ ปลอดภัย มั่นใจในศูนย์การแพทย์แคลร์

ที่แคลร์ “ความปลอดภัย” ของผู้รับบริการและบุคคลากรคือสิ่งสำคัญที่สุด

ในยุคสมัยแห่งการระบาดของเชื้อไวรัส Coronavirus 2019 ที่น่าจะอยู่กับสังคมเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องร่วมมือกันด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเดิมสู่วิถีชีวิตใหม่หรือ New normal เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานบริการด้านการพยาบาลซึ่งมีความเสี่ยงของการกระจายโรคแล้วยิ่งต้องเข้มงวดและเคร่งครัดเป็นพิเศษ

ที่ Klaire’ นอกจาก New Normal แล้ว เรายกระดับการป้องกันโรคระบาดอีกขั้นด้วย New Standard เราให้ความสำคัญในการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานทุกคนทั้งผู้มารับบริการและบุคคลากรทางการแพทย์ นอกจากการขั้นตอนการคัดกรองโรค สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว เรายังเสริมมาตรการฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยห้องและอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วจะได้รับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีด้วยวิธีการที่ได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถกำจัดเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรียได้จริง ได้แก่

  1. การคัดกรองผู้เข้ารับบริการด้วยการกรอกแบบฟอร์ม COVID 19 screening form ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
  2. การสแกนอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในคลินิก หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด ระบบจะทำการล๊อคประตูโดยอัตโนมัติ
  3. การลดปริมาณเชื้อโรคที่เกาะตามผิวหนัง ,เส้นผม และเสื้อผ้า ด้วยระบบ Air Shower Sanitization ร่วมกับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีความปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการผ่านเข้าอาคาร
  4. การเปลี่ยนรองเท้าสำหรับใช้เฉพาะภายในคลินิก ซึ่งเมื่อใช้แล้วแม่บ้านจะนำออกไปเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที
  5. การเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่มีการสัมผัสในทุกๆ บริเวณภายในและบริเวณโดยรอบคลินิกเป็นประจำ
  6. พยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาล มีการสวมเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค
  7. การฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน ใช้สำหรับทำความสะอาดผ้าปูเตียง, ผ้าคลุมเก้าอี้, ปลอกหมอน รวมถึงผ้าห่ม ถูกอบด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนนำไปซัก
  8. การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อที่เกาะอยู่ตามอุปกรณ์เครื่องใช้, เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์, พื้นผิวภายในห้อง รวมถึงอุปกรณ์ที่สัมผัสกับผู้รับบริการ เช่น สายรัดแขน ที่วัดความดัน ลูกบอลยาง ทุกครั้งหลังใช้งาน
  9. การฆ่าเชื้อด้วยโอโซน: ใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่ลอยในอากาศภายในห้อง หลังการใช้งานเป็นประจำ

ด้วยมาตรการเหล่านี้ ทำให้คลินิกของเรามีความปลอดจากเชื้อโรค ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ