High light

Home High light NAD+ IV Therapy

NAD+ IV Therapy

ย้อนวัย เพิ่มพลังชิวีตและพลังสมอง

NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) คือสารประกอบที่เป็นศุนย์กลางของระบบเมตาบอริซึ่มของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย การบำบัดด้วย NAD+ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่แคลร์เลือกสรรมาใช้ในดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยในการเสริมสร้างพลังงาน เสริมการทำงานของระบบประสาท เสริมภูมิคุ้มกัน และการชะลอการเสื่อมของอวัยวะในร่างกาย นอกจากนั้นยังมีผลในการฟื้นฟูสมอง ทำให้สมองปลอดโปร่ง ความคิดสร้างสรรและความจำดีขึ้น ลดอาการซึมเศร้าหรือปัญหาด้านอารมณ์ สามารถใช้ NAD+ เป็นตัวสนับสนุนร่วมในการบำบัดสารเสพติดโดยจะช่วยให้ความอยากยาลดลงได้ เนื่องจากการดูดซึมสาร NAD+ ผ่านทางระบบทางเดินอาหารเป็นเรื่องที่ยาก การเสริม NAD+ ผ่านทางหลอดเลือดดำ (IV therapy) จึงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม

NAD+ IV Therapy เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ทำงานหนัก มีอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย
 • ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน
 • ผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ
 • ผู้ที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการปรับระดับน้ำตาล
 • ผู้ที่มีปัญหาด้านความคิดและอารมณ์
 • ผู้ที่กำลังบำบัดการติดสารเสพติด
 • นักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย

ผลที่ได้จากการให้ NAD+

 • ลดความอ่อนล้า เพิ่มพลังงานความกระปรี้กระเปร่า
 • ช่วยเสริมกระบวนการสร้าง ATP เสริมการทำงานของ mitochondria
 • ช่วยฟื้นฟู DNA
 • ช่วยเสริมความสามารถการทำงานของสมอง เสริมสร้างความจำ
 • ช่วยบำรุงระบบประสาท ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน
 • ช่วยเสริมระบบการเผาผลาญในร่างกาย
 • ช่วยเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบหมุนเวียนเลือด
 • ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ลดระดับน้ำตาลในเลือด
 • ช่วยลดอาการอยากยา
 • ลดความเครียดและอาการซึมเศร้า
 • เสริมสร้างระบบคุ้มกัน ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อ
 • ชะลอวัย ฟื้นฟูเซลล์ลงลึกระดับ DNA