Klaire Medical Center

LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY

NK Cells Activity Test

NK Cells Activity Test การตรวจที่ช่วยประเมินความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

ระบบภูมิคุ้มกัน คือการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติจากสิ่งแปลกปลอม เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเซลล์มะเร็ง โดยมีเม็ดเลือดขาว ซึ่งรวมถึง NK Cells เป็นหน่วยรบที่เข้าไปทำลายสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเพื่อปกป้องให้เรามีสุขภาพดี ปลอดจากการติดเชื้อโรคร้าย ซึ่งอาจอยู่ใกล้ๆ เราอย่างที่คาดไม่ถึงทีเดียว

จากที่เราเห็นข่าว Covid-19 พบว่าแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกัน บางรายมีอาการรุนแรงและยาวนาน บางรายติดเชื้อง่ายทั้งที่ไม่ได้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ บางรายไม่แสดงอาการหรือบางคนป่วยเพียงไม่กี่วันภูมิคุ้มกันก็สามารถทำลายเชื้อและหายจากอาการป่วย ที่สำคัญ บางรายไม่มีการติดเชื้อใดๆ ทั้งๆที่มีการสัมผัสผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ทั้งหมดนี้ สาเหตุเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันแต่ละคนเก่งไม่เท่ากัน เราจึงควรทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสสินค้า: 909-AC-1-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ที่แคล์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เรามีวิธีการตรวจที่สามารถประเมินระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้ ด้วยการตรวจ NK Cells Activity ของเม็ดเลือดขาวว่าอยู่ในภาวะที่ตื่นตัวพร้อมทำหน้าที่หรือไม่ เพราะแม้คนเรามีจำนวนเม็ดเลือดขาวปกติแต่หากไม่ได้อยู่ในภาวะที่ตื่นตัวพร้อมทำหน้าที่ ก็ทำให้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อจากไวรัส และโรคอื่นๆตามมา

การทำ NK cell Activity test นอกจากดูความสามารถในการสู้ไวรัสว่าดีแค่ไหนแล้ว ยังสามารถประเมินระบบภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็งได้อีกด้วย โดยแพทย์ผู้มีความชำนาญของเราจะวิเคราะห์และให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพและคำแนะนำอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้คุณมีสุขภาพดีและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

• รวมค่าปรึกษาแพทย์หลังการตรวจ 1 ครั้ง

• แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้

• แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้

• ทางคลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• หากมีการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทางคลินิกขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-227-0600, 02-000-7135 หรืออีเมล info@klairemedicalcenter.com