Departments

Home Departments

Departments

Anti-Aging and Functional Medicine

คุณเคยรู้สึกถึงอาการเหล่านี้หรือไม่
• รู้สึกพละกำลัง และความสดชื่นมีชีวิตชีวาลดน้อยลง
• รู้สึกเพลีย และอ่อนล้าง่ายขึ้น
• ช่วงเวลาและระยะเวลาของการนอนหลับเปลี่ยนไป
• ประสิทธิภาพความจำและความคิดสร้างสรรค์ ถดถอยลง
• อารมณ์อ่อนไหว หงุดหงิดง่าย หรือเครียดมากกว่าที่เคยเป็น
• ความเปลี่ยนแปลงของผิว เช่นริ้วรอย ฝ้ากระ สีผิวไม่สม่ำเสมอ
• ความไม่ปกติของทำงานของระบบขับถ่าย
• รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
• การลดน้ำหนักส่วนเกินเป็นไปได้ยากขึ้น

Preventive Medicine

ในปัจจุบัน ถึงแม้มนุษย์เรามีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น แต่กลับพบว่าอัตราการเจ็บป่วยกลับมากขึ้น เนื่องการสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่แย่ลง, การเพิ่มขึ้นของมลภาวะ, ลักษณะอาชีพที่เปลี่ยนไป รวมถึงการขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใหม่ๆ ก็มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสุขภาพในระยะยาวเช่นกัน

Preventive medicine คืออะไร ?
Preventive medicine หรือ เวชศาสตร์ป้องกัน คือศาสตร์การแพทย์ที่เน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยบูรณาการองค์ความรู้หลายด้านมาใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย

Regenerative Medicine

เราทุกคนทราบว่า เมื่อตอนเป็นเด็ก เวลามีบาดแผลต่างๆ เกิดขึ้นตามร่างกาย ไม่ว่าเป็นผิวหนัง หรือกระดูก บาดแผลเหล่านั้นมักหายอย่างรวดเร็วและไม่ทิ้งความเสียหายเอาไว้ แต่เมื่อเราอายุมากขึ้น คุญสมบัตินี้จะค่อยๆลดลง บาดแผลต่างๆ หายช้าลงหรือบางครั้งอาจเป็นเรื้อรังเช่นเดียวกับภาวะต่างๆ ที่ไม่อาจหายไป ซึ่งการที่ร่างกายขาดความสามารถในการรักษาตัวเองนี้ทำให้เกิดโรคหรือความพิการต่างๆ ตามมาได้ ความเสื่อมของร่างกายเกิดได้หลายสาเหตุ ทั้งจากการมีอายุมากขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า “ความชรา” หรือจากการใช้งานร่างกายที่มากเกินไป รวมถึงความเครียดที่สะสมจากการทำงาน เหล่านี้เป็นปัจจัยเร่งให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะที่เสื่อมถอย ทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนตอนที่อายุยังน้อย สาเหตุของความเสื่อมเหล่านี้มาจากการที่เซลล์ในร่างกายมีการทำงานที่น้อยลงทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ตัวอย่างโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ โรคสมองเสื่อม โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง โรคไตวาย โรคเบาหวาน วัยทอง หรือโรคข้อเข่าเสื่อม

Precision Medicine

เมื่อย่างเข้าสู่ศตวรรรษที่ 21 หรือหลัง ค.ส. 2000 เป็นต้นมา เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์แบบก้าวกระโดด ซึ่งวงการแพทย์ก็ได้รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน พบว่า การวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรมหรือ DNA Analysis ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยเวลายาวนานในการแปลผลข้อมูลอันมหาศาลนี้ สามารถแปลผลได้ในเวลาที่สั้นลงและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น จากที่ต้องใช้การวิเคราะห์หลายสิบปีต่อหนึ่งคน ปัจจุบันสามารถวิเคราะห์รหัส DNA ของคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ที่ได้นี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บข้อมูลหรือทำBig data ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลที่ได้คือ สามารถนำลักษณะทางพันธุกรรมที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างนี้ มาทำเป็นข้อมูลไว้ใช้ในการทำนายความเป็นไปได้ในกลุ่มประชากรอื่นได้อย่างแม่นยำ

Orthopedics and Rehabilitation

ที่ศูนย์การแพทย์แคลร์ เราเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านออร์ปิดิกส์หรือศัลยกรรมกระดูกและข้อ ดำเนินงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับวุฒิบัติจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และยังสำเร็จสาขาเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา จุดเด่นของคลินิกคือ นอกจากศาสตร์ด้านออร์ปิดิกส์แล้ว เรายังมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาซึ่งแต่ละสาขาสามารถส่งเสริมกันและกัน ทำให้สามารถรักษาโรคหรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร เรานำเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้มาตรฐานมาใช้ในการรักษาคนไข้ เราคำนึงถึงประสิทธิภาพการรักษาที่ต้องมาพร้อมความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้เราได้ทำการคัดเลือกมาอย่างดี ทำให้การรักษาที่ศูนย์การแพทย์แคลร์แตกต่างจากที่อื่นๆ บริการด้านออร์โธปิดิกส์

Sport Medicine

ในปัจจุบัน การเล่นกีฬาและการออกกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่บางครั้งถูกจำกัดด้วยการบาดเจ็บทั้งจากการซ้อมหรือการแข่งขัน หรืออุปสรรคพื้นฐานด้านสุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้พลาดโอกาสที่จะทำให้ตนเองมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการมีรูปร่างที่สมส่วน สวยงาม ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นจะเป็นการดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้โดยที่ไม่บาดเจ็บซ้ำและมีสมรรถภาพที่ดีกว่าเดิม นอกจากการดูแลรักษาการบาดเจ็บแล้ว เรายังช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาด้วยศาสตร์ของ Functional medicine ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ร่างกาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่ท่านชื่นชอบ จุดเด่นของเราคือเรามีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทำให้สามารถรักษาโรคหรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทีมงานของเราประกอบด้วย